11 lutego 2022

Dzisiaj po raz XXX obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

Z tej okazji życzenia siły, cierpliwości, optymizmu, pogody ducha i wielu łask bożych składają członkowie Zarządu i Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej DUSZEK.

Zwyczajem lat ubiegłych, po mszy świętej zaprosiliśmy chorych i ich rodziny na spotkanie.
Było okazją do przekazania życzeń i słodkiego poczęstunku.
XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11.02.2022

Przycisk

Przycisk

edukacja