Przycisk

Przycisk

edukacja 

21 marca 2019

11 marca 2019 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej DUSZEK.

Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte przez członków.

Omawiano sprawy bieżące dotyczące stowarzyszenia oraz plany na cały 2019 rok.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA