Przycisk

Przycisk

edukacja 

12 października 2019

Dusznicki Turniej Boccia - dla zawodników czas pokonywania własnych słabości i barier, czas zwycięstwa i radości, dla organizatorów czas satysfakcji i utwierdzania się w przekonaniu, że warto pracować na rzecz innych a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy Gminie Duszniki i Starostwu Szamotulskiemu za wsparcie finansowe, Centrum Animacji Kultury w Dusznikach oraz Gminnemu Centrum Pomocy Społecznej w Dusznikach za pomoc w organizacji turnieju.

Szczególne podziękowanie dla Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach za sprawną pomoc i wysoką kulturę osobistą.

VII Dusznicki Turniej Boccia 2019