03 czerwca 2021
Teatr dla Każdego.
Pracujemy - pierwsze "oswajanie mikrofonu" i pierwsze instrumenty.
Projekt wspierany przez Gminę Duszniki.
Teatr dla Każdego - co u nas słychać?

Przycisk

Przycisk

edukacja