16 września 2017

 

Środki, uzyskane w wyniku zbiórki pieniężnej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 1/2012 z dnia 19.06.2012 roku (RSO.5311.1.2012 r.) wydanej przez Wójta Gminy Duszniki, w kwocie 7.735,00 zł zostały spożytkowane na dofinansowanie działań w zakresie:

 

1) Rehabilitacji przez sztukę (kolędowanie, Teatr dla Każdego) w kwocie 482,00 zł


2) Integracyjnych zawodów sportowych Boccia w kwocie 640,00 zł


3) Półkolonie dla podopiecznych w kwocie 460,00 zł


4) Dwóch wyjazdów krajoznawczych w kwocie 4206,90 zł.

 

Pozostała część w kwocie 1946,10 zł zostanie wydatkowana do końca lipca 2015 roku.

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZEBRANYCH PODCZAS ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W OKRESIE 20.06.2012-19.06.2013 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja