16 września 2017

 

Pozostałe niewykorzystane środki, w kwocie 1946,10 zł uzyskane w wyniku zbiórki pieniężnej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 1/2012 z dnia 19.06.2012 roku (RSO.5311.1.2012 r.) wydanej przez Wójta Gminy Duszniki, oraz środki pieniężne , w kwocie 2500 zł ze zbiórki przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 2/2013 z dnia 28.11.2013 roku (RSO.5311.2.2013r.) wydanej przez Wójta Gminy Duszniki zostały spożytkowane na dofinansowanie działań w zakresie wyjazdu w dniach 02.07.2015-05.07.2015 do Szklarskiej Poręby, mającego cel terapeutyczno-krajoznawczy.

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZEBRANYCH PODCZAS ZBIÓREK PUBLICZNYCH W OKRESACH 20.06.2012-19.06.2013 I 31.12.2013-31.12.2014 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja