16 września 2017

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ” Duszek”  w Dusznikach zawiadamia,

iż w dniu 19.06.2013 r zakończono zbiórkę publiczną , przeprowadzoną na podstawie wydanej przez

Wójta Gminy Duszniki decyzji nr 1/2012 r z dnia 19.06.2012 r        nr  RSO.5311.1.2012 r.

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych  ogółem wynosi 7.735 zł - pochodzi ze sprzedaży cegiełek.

Dobrowolnych wpłat na konto, zbiórek do puszek kwestarskich nie przeprowadzono.

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 498 zł ( druk cegiełek) pokryto ze składek członkowskich.

Środki zebrane w kwocie      7.735 zł nie zostały wykorzystane w trakcie trwania zbiórki, zostaną wykorzystane w terminie późniejszym na cele statutowe Stowarzyszenia , w tym na rehabilitację, opiekę, adaptację społeczną, kulturalną i sportową podopiecznych i członków stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 20.06.2012-19.06.2013 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja