16 września 2017

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W OKRESIE OD 01.12.2013 ROKU DO 31.12.2014 ROKU.

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Duszek” w Dusznikach zawiadamia, iż w dniu 31.12.2014 roku zakończono zbiórkę publiczną przeprowadzoną na podstawie wydanej przez wójta Gminy Duszniki decyzji nr 2/2013 z dnia 28.11.2013 roku nr RSO.5311.2.2013 r.

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych ogółem wynosi 2.500 zł – pochodzi ze sprzedaży cegiełek.

Dobrowolnych wpłat na konto, zbiórek do puszek kwestarskich nie przeprowadzono.

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 55,35 zł(druk cegiełek) pokryto ze składek członkowskich.
Środki zebrane w kwocie 2500 zł nie zostały wykorzystane w trakcie trwania zbiórki, zostaną wykorzystane w terminie późniejszym na cele statutowe Stowarzyszenia, w tym na rehabilitację, opiekę, adaptację społeczną, kulturalną i sportową podopiecznych i członków stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W OKRESIE 01.12.2013-31.12.2014 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja