16 września 2017

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej DUSZEK za 2012 rok.

 

1) Przychody

 

- składki członkowskie           660,00 zł

- sprzedaż cegiełek              5.060,00 zł  

- darowizny                              115,00 zł

- odsetki bankowe                      3,65 zł

 

RAZEM                                 5.838,65 zł

 

 

2) Koszty

 

- druk cegiełek                        498,00 zł

- opłaty bankowe                      21,00 zł

 

RAZEM                                    519,00 zł

 

 

3) Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 rok

 

- na rach. bankowym          5.319,65 zł

- w kasie                                  108,00 zł

 

RAZEM                                 5.427,65 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI

Przycisk

Przycisk

edukacja