16 września 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK

                                 za lata 2012-2016

 

Zarząd w składzie  :

Krystyna Rutkowska prezes

Pietrucha Renata w-ce prezes

Marta Biedziak w-ce prezes

Jadwiga Miśko sekretarz

Edyta Beszterda skarbnik

 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji, opieki,  adaptacji społecznej, kultury, sportu.

Ważne daty to:

 

06.03.2012 wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń

 

29.10.2014 uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

 

W czasie swojej kadencji zarząd pracował na różnych płaszczyznach

by przynajmniej  częściowo zaspokoić potrzeby swoich podopiecznych.

 

Zrealizowaliśmy 15 projektów dofinansowanych przez Gminę Duszniki oraz Powiat Szamotulski w tym dwa powtarzalne :

trzykrotnie „Dusznicki Turniej Bocci” o zasięgu powiatowym

„Teatr dla każdego” całoroczny projekt mający na celu rehabilitacje przez sztukę realizowany przez trzy lata

 

Dwa razy organizowaliśmy półkolonie z hipoterapią w Stajni Lajkonik w Poznaniu w latach 2012 i 2013

 

Ogniska integracyjne

 

Spotkania noworoczne oraz Kolędowanie polegające na odwiedzeniu z życzeniami instytucji i mieszkańców Dusznik

 

Braliśmy czynny udział przez wystawienie stoiska w trzech Jarmarkach Bożonarodzeniowych

 

Na zaproszenie GOPS uczestniczyliśmy trzykrotnie w Pikniku III Pokoleń

 

W 2014 roku wyjeżdżaliśmy na dzień sportu do Kwilcza

 

W 2014 i 2015 roku nasi podopieczni brali udział w Powiatowych Igrzyskach Niepełnosprawnych w Szamotułach

 

Dwukrotnie w 2014 oraz 2015 roku grupa uczestnicząca w projekcie TEATR DLA KAZDEGO wystąpiła na Festiwalu Artystycznym o zasięgu wojewódzkim w Szamotułach.

Teatr dla każdego prezentował się również na Pikniku III Pokoleń oraz na Festynie w Wilczynie.

 

Dużym przedsięwzięciem była wystawa fotograficzna pod nazwą

„Zwykłe Duszkowe Fotografii Oglądanie” prezentowana na Pikniku

III    Pokoleń oraz w holu Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Organizowaliśmy trzy   zbiórki publiczne w 2013,2014 i 2015 roku

Urządzono również trzy loterie fantowe cieszące się dużym zainteresowaniem.

 

Przedsięwzięciami wymagającymi sporej inwencji oraz dużego nakładu pracy były organizowane wycieczki.

Pierwszy wyjazd to odwiedziny Bractwa Kurkowego w Grzebienisku, a następnie:

Makieta Kolejowa w Borówcu oraz Poznańska Palmiarnia

 

Latem 2014 roku

Biskupin, Toruń i Ciechocinek oraz

Ziemia Dusznicka i Zamek Górków w Szamotułach

Jesienią 2014 roku

Poznań Ratusz ,Stary Rynek z Koziołkami oraz Manufaktura Lizaków

Wiosną 2015 roku

Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach

Warsztaty Fotograficzne w Zgierzynce

Latem 2015 roku

Wrocław, Szklarska Poręba

Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, Kórnik i Rogalin

Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie oraz Skansen Wsi w Dziekanowicach

 

Rok 2015 pożegnaliśmy wyjazdem kolędowym do Klasztoru Franciszkanów w Wożnikach

Zarząd wykonywał swoją pracę w całości społecznie,  koszty poniesione w związku z pracą na rzecz Stowarzyszenia każdy z członków Zarządu pokrywał z własnych prywatnych środków.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA LATA 2012-2016

Przycisk

Przycisk

edukacja