24 lutego 2024

Sprawozdanie finansowe za rok 2023: Podsumowanie sukcesów.

Przychody Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "DUSZEK" w 2023r.

 

Przychody:

-składki członkowskie -> 2 885,00

-zbiórka publiczna -> 27 365,00

-loteria -> 2 500,00

-1,5% -> 24 246,90

-dotacje:

PCPR -> 6 000,00

Gmina -> 13 000,00

Starostwo -> 2 500,00

-wpłaty pozostałe -> 5 001,41

 

RAZEM -> 83 498,41


Koszty Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "DUSZEK" w 2023r.

 

Koszty:

-realizacja projektów -> 60 787,61

-koszty pozostałe -> 23 389,71

 

RAZEM -> 84 177,32


Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.

-na rachunku bankowym -> 34 135,37

-w kasie -> 142,54

 

RAZEM -> 34 277,91


Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.

-na rachunku bankowym -> 33 599,00

-w kasie -> 0,00

 

RAZEM -> 33 599,00


 

 

Przycisk

Przycisk

edukacja