28 stycznia 2020

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej DUSZEK w Dusznikach za 2019 rok.

 

1. Przychody w 2019 roku:

   a) składki członkowskie              1.447,60

   b) zbiórka publiczna                  16.295,00

   c) loteria                                      2.500,00

   d) dotacje                                   23.028,00

   e) 1%                                         16.606,10

   f ) wpłaty pozostałe                         980,00

                                                         ___________________________

RAZEM                                        60.856,70

 

 

2. Koszty w 2019 roku:

   a) realizacja projektów              49.470,00

   b) pozostałe koszty                   12.333,79   

                                        ________________________

RAZEM                                        61.803,79

 

 

3. Stan środków pieniężnych

    a) na 01-01-2019     

                                        na rachunku bankowym 29.313,18

                                        w kasie                                175,61

                                                                              ______________

                                       RAZEM                            29.488,79

               

   

    b) na 31-12-2019     

                                        na rachunku bankowym 28.159,91

                                        w kasie                                381,79

                                                                              ______________

                                       RAZEM                            28.541,70

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja