21 marca 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

 

1) Przychody za 2018 rok:

    a) składki członkowskie:           1.492,40 zł

    b) zbiórka publiczna:              19.852,20 zł 

    c) dotacje:                              11.300,00 zł

          w tym:

          z Urzędu Gminy Duszniki:      6.900,00 zł

          ze Starostwa Powiatowego:      4.400,00 zł

 

    d) 1%                                       7.382,40 zł

    e) wpłaty pozostałe:                   5.930,96 zł

 

                         RAZEM           45.957,96 zł

 

2) Koszty za 2018 rok:

    a) związane z wycieczką:        27.222,80 zł

    b) realizacja projektów i         19.284,02 zł

        pozostałe koszty:

                         

                        RAZEM            46.506,82

 

3) Stan środków pieniężnych:

 

                           na 01.01.2018                               na 31.12.2018

 

na rach.              29.863,36 zł                                     29.313,18 zł 

bankowym:

 

na koncie:               174,28 zł                                         175,61 zł     

 

        RAZEM       30.037,65 zł                                   29.488,79 zł                                                 

                               

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja