25 sierpnia 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

 

                          I. PRZYCHODY

1. składki członkowskie                          1.800,00

2. cegiełki                                      2.505,00

3. wpłaty                                       10.490,00

4. dotacje                                      10.700,00

5. wpłata 1%                                     4.423,40

6. loteria                                       2.100,00

RAZEM                                           32.018,40

II. KOSZTY

RAZEM                                           25.822,60

 

 

—————————————————————————————–

Stan środków pieniężnych:    

       

                   na 01.01.2016            na 31.12.2016

 

na rach. bankowym  18.350,69 zł             24.861,74 zł                

w kasie               386,18 zł                 70,93 zł    

 

RAZEM              18.736,87 zł             24.932,67 zł 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja