31 marca 2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DUSZEK W DUSZNIKACH ZA 2022 ROK

 

PRZYCHODY:

 

- składki członkowskie          1.290,00

- zbiórka publiczna              12.560,00

- 1%                                       14.638,70

- dotacje:

      Urząd Gminy Duszniki     9.500,00

      Starostwo Powiatowe     2.300,00

      w Szamotułach

       PCPR                                6.000,00

- wpłaty pozostałe                  1.325,53


RAZEM                                 47.614,23

 

KOSZTY:

 

- realizacja projektów           37.116,50

- pozostałe                             22.332,53


RAZEM                                  59.449,03

 

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:           na 01.01.2022                                          na 31.12.2022

 

- na rachunku bankowym                           45.760,91                                                  34.135,37

- w kasie                                                            351,80                                                       142,54


RAZEM                                                         46.112,71                                                  34.277,91

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 

W 2022 roku udało się nam zrealizować:

 1. W miesiącu lutym spotkanie z okazji międzynarodowego dnia chorego, w którym uczestniczyli nasi podopieczni oraz wielu mieszkańców gminy Duszniki
 2. W kwietniu wzięliśmy udział online w konkursie na najbardziej pomysłową palmę wielkanocną
 3. Zrealizowaliśmy wyjazd do Biskupina, gdzie odbyły się warsztaty teatralne i próby.
 4. W 2022 roku świętowaliśmy nasze 10 lecie.
 5. W lipcu jak co roku odbył się wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny do Polanicy Zdrój.
 6. We wrześniu wyjazd jednodniowy do Łodzi był promocją powiatu szamotulskiego.
 7. W październiku udało się zorganizować tradycyjny Dusznicki Turniej Boccia, już po raz dziesiąty. Turniej odbył się na hali sportowej w Dusznikach.
 8. W listopadzie wzięliśmy udział w XXI Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.
 9. Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową dla podopiecznych
 10. W grudniu pobiegliśmy w Biegu Mikołajkowym w Dusznikach
 11. Jeszcze jeden wyjazd jednodniowy odbył się w okresie przedświątecznym do muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, gdzie po warsztatach z plecenia wianków świątecznych złożyliśmy sobie życzenia i zakończyliśmy wspólnie spędzony rok
 12. Realizowaliśmy zbiorową rehabilitację w ramach cotygodniowych spotkań

 

 

W roku 2022 realizowaliśmy projekty współfinansowane przez

- gminę Duszniki

- powiat szamotulski

- PFRON

Wspieraliśmy finansowo rehabilitacje podopiecznych stowarzyszenia.

Prowadziliśmy zbiórkę publiczną

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2022 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja