21 marca 2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "DUSZEK" ZA 2020 ROK

 

A. PRZYCHODY                                                        B. KOSZTY

 

1. składki                       1.185,00                                   1. realizacja projektów  23.342,13

2. zbiórka publiczna      6.860,00                                    2. realizacja zbiórek       4.150,00

3. dotacje                     16.200,00                                   3. wypłaty 1%                 7.924,22

4. 1%                           18.774,40                                   4. pozostałe                    4.604,16  

5.  wpłaty pozostałe       6.185,42

                                               

                               _____________________                      _____________________

razem                           40.020,51                                        razem                  49.204,82     

 

 

 

C. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

 

    a) na 01-01-2020    

                                       

                                        na rachunku bankowym 28.159,91

                                        w kasie                                381,79

                                                                              ______________

                                       razem                            28.541,70

               

   

    b) na 31-12-2020  

                                        na rachunku bankowym  37.450,31

                                        w kasie                                 275,70

                                                                              ______________

                                       razem                            37.726,01

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 ROK

 

W roku 2020 mimo ograniczeń związanych z COVID-19 udało się nam zrealizować:

  1. W miesiącu lutym spotkanie z okazji międzynarodowego dnia chorego, w którym uczestniczyli nasi podopieczni oraz wielu mieszkańców gminy Duszniki
  2. W kwietniu wzięliśmy udział online w Festiwal Naszych Dzieci Poznań
  3. W sierpniu odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne
  4. Także w sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd turystyczno-rehabilitacyjny do miejscowości Łagów
  5. Grupa teatralna wzięła udział w festiwalu „19 i pół" w Poznaniu
  6. W październiku mimo ograniczeń pandemicznych udało się zorganizować tradycyjny Dusznicki Turniej Boccia. Turniej odbył się online, a pani prezes Stowarzyszenia z członkiem zarządu udali się do poszczególnych organizacji wręczyć nagrody i puchary
  7. W listopadzie wzięliśmy udział online w Festiwalu WITKI 2020, na którym Teatr Dla Każdego zdobył wyróżnienie
  8. W grudniu grupa teatralna w ramach spotkań (prób) uczestniczyła w kolędowaniu ho ho ho duszkom święty mikołaj i pomocnicy
  9. Wtedy, kiedy to było dozwolone realizowaliśmy zbiorową rehabilitację w ramach piątkowych spotkań

 

 

W roku 2020 realizowaliśmy projekty współfinansowane przez

- gminę Duszniki

- powiat szamotulski

- PFRON

Wspieraliśmy finansowo rehabilitacje podopiecznych stowarzyszenia

Prowadziliśmy zbiórkę publiczna

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2020 rok

Przycisk

Przycisk

edukacja