25 sierpnia 2018

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK za 2017 rok:
 
Przychody:
1. składki członkowskie                                   1.310,00
2. zbiórka publiczna                                        1.220,00
3. loteria                                                         1.210,00
4. 1%                                                            11.119,70
5. dotacje Urząd Gminy                                  11.800,00
6. dotacje Starostwo Powiatowe                        5.000,00
7. wpłaty pozostałe, datki, darowizny              13.888,00 
 
RAZEM                                                         45.547,70
 
Koszty:
1. wycieczki                                                    22.152,60
2. realizacja projektów, koszty pozostałe,
w tym opłaty bankowe                                    18.290,12
RAZEM                                                        40.442,72
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok.

 

W roku 2017 zorganizowaliśmy:

 

1/ uroczystość związaną z 5-leciem istnienia Stowarzyszenia,

2/ Dzień Chorego,

3/ognisko integracyjne,

4/ w lipcu wyjazd rehabilitacyjno - krajoznawczy,

5/w sierpniu wyjazd na Światowy Zlot Żaglowców,

6/w miesiącach czerwiec – lipiec zajęcia z hipoterapii,

7/ V Dusznicki Turniej Bocci w miesiącu październiku,

8/ loterię podczas Dnia Dziecka,

9/ zbiórkę publiczną ,

10/ wyjazd do Teatru Nowego w ramach projektu Teatr Dla Każdego (przy okazji byliśmy na Starym Rynku),

11/spotkanie dla rodziców z psychologiem seksuologiem,

12/wyjazd dla rodziców i opiekunów na zaproszenie ROPS na obchody DNIA WOLONTARIUSZA ,

13/Spotkanie z Piotrem Truszkowskim, niepełnosprawnym zdobywcą najwyższego szczytu Afryki KILIMANDZARO oraz reprezentantem Polski w piłce siatkowej na siedząco.

 

Ponadto uczestniczyliśmy w :

 

1/ Pikniku Integracyjnym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach,

2/Festiwalu Artystycznym w Szamotułach,

3/ Festiwalu Teatralnym we Lwówku,

4/Biegu Mikołajkowym w Dusznikach,

5/Jarmarku Bożonarodzeniowym w Dusznikach.

 

 Przez cały rok prowadziliśmy dwa projekty: 

Moja szansa (treningi Boccia) oraz Teatr dla Każdego (w ramach, którego zostały przygotowane i wystawione 2 przedstawienia oraz opracowany jeden występ tzw. PLAYBACK).

Wystąpiliśmy również na Dniu Chorego oraz na Dniu Dziecka w Dusznikach. 

Występ naszych podopiecznych uświetnił obchody 5 lecia Stowarzyszenia.

W miesiącu listopadzie i grudniu zostały przygotowane i złożone projekty na dofinansowanie działalności:

1/Dzień Chorego,

2/ VI Turniej Bocci,

3/ Pyry krychane zez gzikum projekt kulinarny,

4/ Krakowiaczek jeden i krakowianka,

5/Teatr dla Każdego. 

 

Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Radę Gminy, licznych szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności oraz pozyskiwania środków na działalność. Prowadziliśmy kampanię na rzecz pozyskania 1 procenta oraz w internetowym pozyskiwaniu funduszy na domenie FaniMani.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2017 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja