Przycisk

Przycisk

edukacja 

16 września 2017

 

Stowarzyszenie Duszek już po raz III było gospodarzem Dusznickiego Turnieju Bocci.

Drużyny biorące udział w dzisiejszym Turnieju :

- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dusznik

- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wronek

- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Szamotuł

- Zespół Szkół Specjalnych z Szamotuł

- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z Szamotuł

- Centrum Integracji i Rehabilitacji z Szamotuł

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Nadzieja z Pniew

- Stowarzyszenie Duszek

 

Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie :

- Wójtowi Gminy Duszniki Romanowi Bogusiowi

- Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Radosławowi Łanoszce

- Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki Tomaszowi Ćwianowi

- Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach Pawłowi Strzeszyńskiemu

- Kierownik GOPS Elżbiecie Kamienicznej

- radnej Gminy Duszniki Justynie Bachorz

- panu Maciejowi Fligerowi

oraz wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

 

Dzisiejszy turniej był okazją do współzawodnictwa i dobrej zabawy. Zasadą naszego turnieju jest to, że wszyscy są zwycięzcami. Każda organizacja otrzymała statuetkę, a każdy z zawodników medal i nagrodę.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Duszniki i Staroście Szamotulskiemu za wsparcie finansowe.

Podziękowania kierujemy również dla Zarządu Gminnego PKPS, rodziców i opiekunów, pracowników Gminnego Centrum Animacji Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki którym mogliśmy zorganizować ten turniej.

 

 

III DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI 2015 R.