21 marca 2021
21 marca załóż kolorowe skarpetki!
Data ta została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ przyczyną wady genetycznej nazywanej trisomią 21 jest trzeci chromosom, który doczepił się do 21 pary chromosomów.
Stąd 21.03 szczególnie promowane są prawa osób z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD) – obchodzimy z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (ang. Down Syndrome International, DSI) zostało ustanowione w 2005 roku, a od 2012 roku jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Przycisk

Przycisk

edukacja